×
×
 

Skola

Barn och unga är en alldeles särskild målgrupp. Skolor är en typ av publika projekt som väver sig in i samhällsstrukturen. Vi har jobbat med skolor och miljöer för unga både som stadsutvecklingsprojekt och gestaltningsprojekt. Det finns ett stort behov av nytänkande, inte minst när det gäller ganska vedertagna begrepp som hemvister och klassrum. Dagens skolor fungerar inte som när vi själva var barn och eleverna har ofta mycket olika bakgrund och historia. Trygghet, inspiration och medverkan måste genomsyra skolan från de yngsta åren upp till gymnasiet.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

MÜNCHENBRYGGERIET

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Skola, Urbana hubbar