×
×
 

Restaurering

Ett av kontorets tidigaste projekt var restaureringen för Münchenbryggeriet, sedan dess har ett antal projekt följt i samma spår, med ramavtal för Bergslaget och restaurering av Maskinhusets fasad och fönster i Grängesberg som ett exempel. Vi har nominerats till Rotpriset och Statens Fastighetsverks Helgopris och kombinerar intresse för historia och byggnadsteknik med intresse för att komplettera och utveckla med nya tillägg.

Kontaktperson

HELENA GLANTZ

PROCESSCHEF & PARTNER
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)704 869 122
helena@urbandesign.se

VÄRTAVERKET KVV8

Energi & teknik, Restaurering, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana system

MÜNCHENBRYGGERIET

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Skola, Urbana hubbar

KV. ÄRLAN

Bostäder, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Stadsbyggnad, Urbana platser

MASKINHUSET & GRÄNGESBERG

Fastighetsutveckling, Identitet, Kultur, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Urbana platser, Utställning