×
×
 

Publika platser

Publika rum är platser som tillhör alla, som är tillåtande och bejakande. Det kan röra sig om stadens gator, torg, parker och mellanrum och definieras av fysisk form, men kan även vara diffusa och genomströmmade av flöden av människor på väg. Stadens publika platser är nödvändiga. Utan dem ingen stad. Vi gestaltar och utforskar publika platser i alla skalor, från stora övergripande strukturer, parker och torg till små inslag, som en lekplats eller parkbänk.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

KV. ÄRLAN

Bostäder, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Stadsbyggnad, Urbana platser

KVILLE SALUHALL

Handel, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling

MASKINHUSET & GRÄNGESBERG

Fastighetsutveckling, Identitet, Kultur, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Urbana platser, Utställning

MTRPLTN DC

Identitet, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling