×
×
 

Publika byggnader

Det publika är ömtåligt och värdefullt. Det handlar om begrepp som fanns i antikens Grekland, och som fortfarande behöver förnyas och definieras. Att skapa en publik byggnad, som har som syfte att vara öppen och inbjudande för alla, kräver både insikter och mod. Publika byggnader är ofta mötesplatser med många funktioner, det vi kallar för urbana hubbar, som skapas av en unik blandning, ett unikt recept och egen arkitektur. Det kan handla om en liten, specifik utställning eller en stor anläggning som kombinerar en simhall och en skola.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

MTRPLTN DC

Identitet, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling