×
×
 

Kultur

Kultur är en viktig del i det offentliga rummet men kan även vara ett inslag i en kommersiell miljö. Kultur har också en betydelse i att känna gemenskap, att dela intresse mm. Kultur kan i många fall stå för något som provocerar eller skaver och ifrågasätter. Åsikter om vad som är bra eller dåligt kan gå brett isär. Platser som erbjuder ny kunskap, nya möten, nya erfarenheter och en känsla att vara delaktig på det sätt som passar var och en blir även sociala platser som gynnar kreativitet.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

MASKINHUSET & GRÄNGESBERG

Fastighetsutveckling, Identitet, Kultur, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Urbana platser, Utställning