×
×
 

Idrott

Vi ritar simhallar, ridanläggningar och andra platser för lek och idrott. Vår kunskap ligger inom såväl byggnadstekniska krav som behovsanalyser och programskrivning. Vi har bl a specialistkompetens inom simhallar och ridanläggningar.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

SJÖVIKSBACKEN

Energi & teknik, Idrott, Stadsbyggnad, Urbana platser, Urbana system