×
×
 

Identitet

Identitet, kommersiella strategier och konceptutveckling är tätt sammanlänkade med flera av våra projekt inom både fastighetsutveckling och inredning. Vi har stor erfarenhet inom detta fält och inspireras av att arbeta med samspelet mellan identitet och den byggda miljön. Vi samarbetar ofta med grafiska formgivare, varumärkesstrateger i team med våra uppdragsgivare och deras ledningsgrupp, marknadsavdelning mm för att skapa unika, värderingsbaserade och kommunikativa miljöer.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

ROTTERDAM

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Stadsbyggnad, Urbana hubbar

MÜNCHENBRYGGERIET

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Skola, Urbana hubbar

E-CAMPUS

Idé & engagemang, Identitet, Publika platser

BRIO HK

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Identitet, Inredning