×
×
 

Idé & engagemang

Vår verksamhet bygger i hög grad på idéer och kunskapsutveckling. Detta är tätt förknippat med projekten genom analyser och kontinuerliga diskussioner, kunskapsåterföring och omvärldsbevakning i syfte att ständigt utvecklas. Inom kontorets dagliga verksamhet är samtal i olika former viktiga. Utanför kontoret leder engagemanget till medverkan i och initiativ till seminarier, konferenser, utställningar, idéprojekt och deltagande i arkitektur- och samhällsdebatten.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

E-CAMPUS

Idé & engagemang, Identitet, Publika platser