×
×
 

Energi & teknik

Vi har spetskompetens inom arkitektur som knyter samman teknisk infrastruktur för samhällsbyggande. Tekniska byggnader och försörjningssystem är självklara beståndsdelar i staden, och kan vara viktiga medskapare till dess urbana platser.

Kontaktperson

HELENA GLANTZ

PROCESSCHEF & PARTNER
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)704 869 122
helena@urbandesign.se

VÄRTAVERKET KVV8

Energi & teknik, Restaurering, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana system

CEMENTA

Arbetsplatser, Energi & teknik