×
×
 

Bostäder

Vi verkar för en mindre segregerad stad och vill vara delaktiga i att rita bostäder som är inkluderande. De ska vara smarta och prisvärda hem som lockar till en demografisk mix. De ska vara alla och envars möjlighet till en trygg punkt, tätt sammanlänkat med andra funktioner som arbete, utbildning, fritid, privata och publika aktiviteter. Vi försöker bidra till en mer levande stad genom att skapa möjligheter till kompletterande funktioner i anslutning till våra bostäder, lyssna på medborgare, samt hitta potentiella platser för förtätning och fortsatt utveckling.

Kontaktperson

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)708 277 704
erik@urbandesign.se

KV. ÄRLAN

Bostäder, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Stadsbyggnad, Urbana platser