×
×
 

Arbetsplatser

Vi har spetskompetens inom fastighetsutvecklingsprojekt, hyresgästanpassningar och nyproduktion. Och en gedigen kunskap, dels genom erfarenheter av kontorets många projekt, och dels genom våra seniora arkitekter som ägnat stora delar av sitt arbetsliv åt arbetsplatsutformning och processer kring omorganisationer, flyttprojektledning och nyetableringar.

Kontaktperson

MICHAEL LEE DUDLEY

OPERATIV CHEF & PARTNER
Arkitekt SAR/MSA

 

+46 (0)723 959 391
michael@urbandesign.se

ROTTERDAM

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Stadsbyggnad, Urbana hubbar

TEKNISKA NÄMNDHUSET

Arbetsplatser, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana hubbar

MÜNCHENBRYGGERIET

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Skola, Urbana hubbar

STETTIN

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Inredning

CEMENTA

Arbetsplatser, Energi & teknik

BRIO HK

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Identitet, Inredning

G4S

Arbetsplatser, Identitet, Inredning