×
×
 

Urbana system

Stadens infrastruktur och möjliggörare

Flöden av värme, el och vatten är livsnerver för en stad. Vi är specialister på arkitektur som får städer att fungera genom gestaltning av livsnödvändig infrastruktur och dess byggnader. Inom URBANA SYSTEM kopplar vi ihop teknisk kunskap, analys och beräkningar med arkitektur – i gränssnittet mellan teknik, människa och stadsrum. De tekniska systemen måste tåla förändringar och oförutsedda händelser samt vara dimensionerade för att möta en växande befolkning och en ökad belastning. De behöver ofta ta form i byggnadsverk ovan mark som ges plats i stadens rum. Vi ser detta som en stor potential om det görs medvetet och strategiskt, där teknikbyggnader av olika slag skapar mervärden, och bidrar till dynamiska, gynnsamma möten i mångfunktionella urbana rum.

Utredning

Avancerad 3D-samordning

3D-prints

Programskrivning

Planstöd

Visualiseringar

Arkitektur

Digitala analysmodeller

Konsultsamordning

VÄRTAVERKET KVV8

Energi & teknik, Restaurering, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana system