×
×
 

Urbana platser

Stadens almänna ytor

Stadens gator, torg, parker och mellanrum fungerar bäst när de tillhör alla, är tillåtande och bejakande. De fyller en viktig samhällsfunktion som är värd att värna och förstärka. Idag ser vi allt oftare att fria ytor trängs undan och att platser för fysisk aktivitet eller rekreation inte får den plats de behöver mellan husen. Torg ockuperas av kommersiella funktioner – monokulturella, skräddarsydda för en av typ aktivitet och en typ av användare. Vi tror att funktioner kan stärka varandra istället för att tränga undan varandra – då blir 1+1=3. I jakten på resurseffektivitet och samverkan, blir skapandet av URBANA PLATSER en strategi som ger värden åt fler människor. Detta gäller både i den större skalan (planering, tidiga skeden) och i det individuella projektet där en bänk eller sportplan kan göra hela skillnaden. I vår vision är staden ett pulserande fält.

Stadsbyggnadsprojekt

Planstöd

Stadsrumsanalys

Utredningar

Planprogram

Arkitektur

SJÖVIKSBACKEN

Energi & teknik, Idrott, Stadsbyggnad, Urbana platser, Urbana system

KV. ÄRLAN

Bostäder, Publika byggnader, Publika platser, Restaurering, Stadsbyggnad, Urbana platser