×
×
 

Urbana hubbar

Stadens byggnader där vi bor, arbetar, möts och utvecklas

Många av stadens mest vitala byggnader är sociala platser som bjuder in människor till deltagande. Vi kallar dem för URBANA HUBBAR. Kännetecknande är att de länkar samman olika funktioner i våra liv, såväl boende som arbete, utbildning, fritid, privata och publika aktiviteter. Att beskriva en byggnad som en URBAN HUB ger oss nya perspektiv på de utmaningar som projektet för med sig, både i samspelet inom byggnaden och i mötet med staden. Förståelsen för en plats och dess användare är nödvändig för att få en hub att fungera – den kan vara utformad och programmerad för en begränsad målgrupp eller riktad till en större mängd människor. Varje hub skapas av en unik blandning av funktioner och möjligheter till möten – ett unikt recept och en egen arkitektur.

Arkitektur

Funktionsanalys

Inredningsarkitektur

Programskrivning

Fastighetsförädling

FREDSSTADEN 1

Fastighetsutveckling, Handel, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana hubbar

ROTTERDAM

Arbetsplatser, Fastighetsutveckling, Hotell & restaurang, Identitet, Inredning, Stadsbyggnad, Urbana hubbar

TEKNISKA NÄMNDHUSET

Arbetsplatser, Publika byggnader, Publika platser, Stadsbyggnad, Tävling, Urbana hubbar