×
×
 

Styrelse i kris och framgång!

Under det senaste året har vår styrelse och ledning varit extra viktiga. Robert Lavelid har tagit över ordförandeklubban, Lil Larås Lindgren driver på i kommunikations- och marknadsfrågor, Erik Jarlöv har tillträtt som VD efter Helena Glantz som tagit rollen som processchef. Michael Dudley är operativ chef och ansvarar för kontoret. Denna organisation har visat sin styrka och ställts inför helt nya utmaningar. En inbromsning i hela byggbranschen under 2019 övergick i Coronapandemin under våren 2020. Det har inneburit flera svåra beslut, men också snabbt agerande, noggrann kontroll och en trygg och stabil grund som gör att vi känner oss optimistiska inför framtiden.

No Comments

Post A Comment