1/1

ungdomshub, täby

Status.     Förslag

År            2019

Kund       Täby kommun

 

Förslag till förtätning i anslutning till en planerad ny simhall i Täby. I ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Land landskapsarkitekter och Tyréns trafikare ritat en gymnasieskola och en hub för barn och ungdomar. Platsen ansluter till Roslagsbanans station vid Galoppfältet där en stor mängd nya bostäder kommer att byggas. Förslaget var en volymstudie på uppdrag av Täby kommun.

Tillbaka

1/1

västberga hub

Status.     Förslag

År            2019

Kund       Skanska, Sveafastigheter

 

Förslag på en ny urban hub i Västberga, där bostäder med olika upplåtelseformer, co-working, hotell, kultur och idrott kan bli verklighet. Projektet kan bidra till att utveckla Västberga till en välbehövlig expansion av Telefonplan.

Tillbaka

nässjö

Status       Utveckling av Fördjupad Översiktsplan för Nässjö Stad

År             2014-2015

Kund        Nässjö Kommun

 

Urban Design fick i uppdrag av Nässjö Stad att delta i kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan för Västra Staden. Det aktuella området, som ligger väster om stadskärnan på andra sidan spårområdet, består av en varierad byggnadstypologi med olika funktioner. Största delen utgörs av industriområden som kopplar an till spårområdet samt olika typer av kommersiella verksamheter. Vårt förslag är en strategi som tillåter en stegivs förändringsprocess, som respekterar och tar hand om befintlig verksamhet och samtidigt tillåter nya byggnader och småskaliga verksamheter att etablera sig över tid. Nässjö ligger placerad mellan tre sjöar. En ny grönstruktur och ny kanal förbinder sjöarna väster om spåren och förslaget innehåller också en ny gång- och cykelbro som knyter stadsdelarna väster om spåren närmare till stadskärnan.

 

 

I uppdragets andra fas utvecklade vi platsen i direkt anslutning till järnvägsstationen, på västra sidan om spåren. Här föreslås ett nytt hotell med konferensdel, minigalleria och restaurang. Hotellets "bas" bildar på sitt tak ett nytt stadsrum som etablerar det nya området, samtidigt som det verkar som en språngbräda för den fortsatta stadsutvecklingen. Platsen för projektet är strategiskt placerad i anslutning till spåren och hotellet är väl synligt för alla som passerar genom denna viktiga järnvägsknut. En ny bro för fotgängare och cyklister binder samman den nya byggnaden med den befintliga tågstationen. Hotellbyggnaden blir ett nytt landmärke konstruerat i trä, som följer den starka lokala traditionen av träbyggande men med ett samtida formspråk. Den högre delen innehåller hotellrum och basen byggnaden vilar på innehåller konferensdel, kommersiella ytor och sportfaciliteter. Tillsammans ger de regionen en ny attraktion som nås lätt med tåget.

 

Tillbaka

1/7

köpmansgatan

Status     Utredning för centrumutveckling

År            2015

Kund       Nässjö Kommun

 

Köpmansgatan sträcker sig genom hela Nässjös kommersiella centrum. Urban Design fick i uppdrag att utreda dess utvecklingspotential längs hela sträckan från järnvägen till Ingsbergssjön. I uppdraget ingick att rita ett förslag till utveckling av gatan och torgen i anslutning till Galleria Loket, Galleria Fenix och Myggans plats, som blivit en ny viktig angöringspunkt i staden.

 

Tillbaka

1/8

drivhus - tekniska nämndhuset

Status     Vinst i tävling

År            2014

Kund       Stockholms Stad

 

Urban Design vann tillsammans med det spanska arkitektkontoret SelgasCano den inbjudna tävlingen om Tekniska Nämndhuset, Söderstaden, med förslag Drivhus. Medverkande i projektet är även Land Arkitektur och Sweco.

 

Huset ska rymma 1800 arbetsplatser samt vara en mötesplats för tjänstemän, politiker och allmänheten. Platsen utvecklas till en myllrande stadsdel med bostäder, butiker och kultur samt en ny naturpark mitt i ett tidigare hårdgjort och slutet evenemangsområde. I Tekniska Nämndhuset kryper grönskan in under skinnet i ett växthusskal, som är en viktig del av byggnadens energi- och luftsystem.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/5

stortorget i malmö

Status      Vinnande förslag i arkitekttävling

År            2009

Kund       Malmö Stad

 

Tillsammans med Land Arkitektur, Marjamaa Arkitekter och Node Ljusdesign vann Urban Design en inbjuden tävling som utlystes av Malmö Stad. Förslaget Passepartout bygger på en ram av stenhällar som sträcker sig ända till torgets fasader och lyfter fram tavlan i mitten med sitt sammansatta innehåll.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/6

saluhall i kvillebäcken

Status      2:a pris i allmän arkitekttävling

År            2011

Kund       Älvstranden utveckling

 

Urban Design gjorde tillsammans med landskapsarkitekterna på Land Arkitektur ett förslag till den allmänna arkitekttävlingen om en ny saluhall i Kvillebäcken, Göteborg. Förslaget belönades med ett andrapris.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/7

vallentuna

Status      Förslag

År            2007-2011

Kund       Alliance Fastighetsutveckling AB

 

Urban Design ritade ett planförslag och nya bostadshus vid Åbyholmsvägen. Byggnaderna sträcker sig vinkelrätt mot höjdkurvorna från vägen till parken. Förslaget valdes för genomförande och detaljplan av Vallentuna Kommun och omfattar 80-90 bostäder samt förskola.

 

Tillbaka

1/5

järva begravningsplats

Status      Tävlingsförslag

År            2010

Kund       Stockholms Stad

 

Allmän arkitekttävling om en ny begravningsplats på Järvafältet. Samarbete med Land Arkitektur. Vårt förslag är en stiliserad arkipelag. "Havet" är det öppna parklandskapet. "Öarna" är de avskilda och cirkulära begravningsplatserna.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/7

Status        3:e pris i allmän arkitekttävling

År               2008

Kund          Danderyds Kommun

 

Vårt tävlingsförslag "Mtrpltn DC" belönades med ett delat tredje pris i tävlingen som utlystes av Danderyds Kommun. Mtrpltn DC är en nod i en Europeisk storstad, ett Danderyd Centrum med det bästa av kultur, handel, service, arbetsplatser och bostäder samt en mötesplats av internationell klass. 

 

Samarbete: Aaro Designsystem.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

mörby centrum