×
×
 

Skärgårdsvistelse i Norrköping

I skärgården utanför Norrköping har Urban Design utformat en semesterbostad i lärkträ. Ansvarig arkitekt Michael Dudley berättar mer om uppdraget.

– Att rita en privatbostad skiljer sig mycket från andra uppdrag, då det ofta är drömbostaden som du skapar med kunden. Här ville man skapa en plats för släkten och familjen att samlas. Projektet tar avstamp kundens önskan om att skapa en portik för att rama in utsikten mot havet och som är det första besökaren möter, säger Michael Dudley.

Som i många andra projekt har platsen och dess naturliga förutsättningar haft en central roll. Berghällarna har lyfts fram, takets lutning följer bergets form och husen klättrar upp på bergväggarna.

– Platsens karaktär har exempelvis påverkat att vi valde lärkträ som grånar med tiden istället för att måla träfasaden, då det bättre smälter in i omgivningen, säger Michael. Vi har genomgående arbetat med enkla och robusta material av hög kvalitet, såsom massivträ och gotländsk kalksten, för att minimera framtida underhåll. Taket är även förberett för solceller.

En gestaltningsprincip och önskan från kunden var att sommarbostaden skulle bestå av flera hus; ett huvudhus med två tillhörande mindre hus för gäster och vuxna barn samt ett brygghus med bastu, gym och utekök. Husens placering skapar en skyddad plats i söder som blickar mot havet. De är utformade med enkla och tydliga volymer, som tack vare sin storlek skapar ett effektfullt uttryck. Ett mål har varit att huset ska vara tektoniskt, det vill säga att man ska förstå hur arkitekturen är byggd, där även speciallösningar integreras. Exempelvis samlas regnvattnet upp i en takränna vars utformning skapar karaktär, dynamik och tydligt uttrycker funktionen. Istället för att dölja denna nödvändiga funktion, så har vi valt att lyfta fram den och låta den ta plats.

Möjlighet att testa nya idéer
Processen för att utforma en privatbostad ser något annorlunda ut jämfört med de andra projekt som Urban Design gör. Att bygga förtroende genom intensiva, fortlöpande samtal blir särskilt viktiga, och genom att tidigt få med byggledaren i processen vet man vad som funkar och inte funkar, då varje plats har sina förutsättningar och utmaningar. Trots det kan saker uppstå under projektets gång som behöver hanteras och förhållas till. I dessa situationer krävs det att handla snabbt och lagspel för att hitta kreativa och ekonomiska lösningar. Exempelvis fick taket och det yttre skalet byggas först, för att därefter stoppa in allt underifrån. Detta för att inget skulle skadas vid regn.

– Att rita en privatbostad är roligt då du kan experimentera mer och ges möjligheter att testa idéer på ett annat sätt jämfört med större projekt. Här ritar du något som är unikt och anpassat just för kunden. När det är en privat kund spelar smak, preferenser och detaljer större roll och det är extra viktig att vara lyhörd mot behov och önskemål. Vi hittade ganska tidigt en gemensam nämnare i en arkitekt från nordvästra USA – Bohlin Cywinsky Jackson, som vi båda gillade och utifrån deras projekt kunde vi prata kring visioner för detta hus, avslutar Michael.

Se fler bilder på projektet.

No Comments

Post A Comment