Restaurering

1/10

maskinhuset, grängesberg

Status       Delvis färdigställt

År             2010

Kund        Intresseföreningen Bergslaget

 

Urban Design fick 2009 uppdraget att tillsammans med föreningen Bergslaget och lokala intressenter i Grängesberg föreslå utveckling och framtida innehåll i Maskinhuset, samt ett navigationssystem och framlyftande av platser med en historia att berätta. Resultatet blev ett antal informationspaviljonger som markörer av platsens spår för utsikt och insikt. Restaurering av Maskinhusets fasad och fönster projekterades och genomfördes. 

 

Byggnaden fungerar numera som konsthall.

 

Läs mer >>

 

Tillbaka

 

1/7

palmfelt center

Status     Färdigställt

År            2010

Kund       Newsec

 

Ombyggnad av den tidigare bankgirocentralen i Slakthusområdet till ett modernt och öppet kontorshus med flera hyresgäster.

 

Projektet fick hedersomnämnande vid Stockholms Byggmästareförenings utdelning av Rotpriset 2012.

 

Foto: Robin Hayes

 

Tillbaka

1/14

münchenbryggeriet

Status     Färdigställt

År            2001-2005

Kund       Niam/Whitehall Funds

 

Urban Design anlitades för att genomföra en analys och utveckling av Münchenbryggeriet, ett före detta bryggeri som idag rymmer kontor, eveneman och utbildningslokaler.

 

Urban Design har drivit projektet från idé till genomförande. Projektet resulterade i en ombyggnad av delar av huset, mark, skyltprogram, fasadbelysning. En ny huvudentré skapades som omfattar tre våningsplan med lobby och restaurang.

 

Münchenbryggeriet nominerades till Rotpriset av Stockholms byggmästareförening och fick ett hedersomnämnande. Fastigheten omfattar ca 46 000 kvm lokalyta.

 

Samarbete: Bas ID

 

Foto: Per Kristiansen, Björn Larsson, Nils Burge

 

Tillbaka

naturum färnebofjärden

Status       Färdigställt

År             2005

Kund        Länsstyrelsen i Gävleborg

 

En ombyggnad av 200 år gammalt fähus inom Gysinge Bruk till nytt naturum för Färnebofjärdens nationalpark. I uppdraget ingick utformning av utställning, vilket gjordes av Erbéur Jarlöv arkitekter samt landskap.

 

Samarbete: Erbéus Jarlöv Arkitekter, Cecilia Jarlöv Landskapsarkitekt

 

Tillbaka

1/5