Hotell & Restaurang

1/1

västberga hub

Status       Förslag

År             2019

Kund        Skanska, Sveafastigheter

 

Förslag på en ny urban hub i Västberga, där bostäder med olika upplåtelseformer, co-working, hotell, kultur och idrott kan bli verklighet. Projektet kan bidra till att utveckla Västberga till en välbehövlig expansion av Telefonplan.

Tillbaka

1/4

norra hamnen 5, lysekil

Status       Färdigställt

År             2012

Kund        Norra Hamnen 5

 

Norra Hamnen 5 serverar mat av lokala råvaror från kust och hav på kajen i Lysekils norra hamn. Byggnad och interiör ritades av Urban Design. Charlotte Hansson design gjorde den grafiska formen.

 

Restaurangen drivs av krögarna från Brygghuset i Fiskebäckskil. Interiören nominerades till bästa krogmiljö på Restauranggalan 2014.

 

Foto: Gabriel Berndtsson

 

Läs mer om Norra Hamnen 5

 

Tillbaka

 

1/4

nässjö

Status       Utveckling av Fördjupad Översiktsplan för Nässjö Stad

År             2014-2015

Kund        Nässjö Kommun

 

Urban Design fick i uppdrag av Nässjö Stad att delta i kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan för Västra Staden. Det aktuella området, som ligger väster om stadskärnan på andra sidan spårområdet, består av en varierad byggnadstypologi med olika funktioner. Största delen utgörs av industriområden som kopplar an till spårområdet samt olika typer av kommersiella verksamheter. Vårt förslag är en strategi som tillåter en stegivs förändringsprocess, som respekterar och tar hand om befintlig verksamhet och samtidigt tillåter nya byggnader och småskaliga verksamheter att etablera sig över tid. Nässjö ligger placerad mellan tre sjöar. En ny grönstruktur och ny kanal förbinder sjöarna väster om spåren och förslaget innehåller också en ny gång- och cykelbro som knyter stadsdelarna väster om spåren närmare till stadskärnan.

 

 

I uppdragets andra fas utvecklade vi platsen i direkt anslutning till järnvägsstationen, på västra sidan om spåren. Här föreslås ett nytt hotell med konferensdel, minigalleria och restaurang. Hotellets "bas" bildar på sitt tak ett nytt stadsrum som etablerar det nya området, samtidigt som det verkar som en språngbräda för den fortsatta stadsutvecklingen. Platsen för projektet är strategiskt placerad i anslutning till spåren och hotellet är väl synligt för alla som passerar genom denna viktiga järnvägsknut. En ny bro för fotgängare och cyklister binder samman den nya byggnaden med den befintliga tågstationen. Hotellbyggnaden blir ett nytt landmärke konstruerat i trä, som följer den starka lokal traditionen av träbyggande men med ett samtida formspråk. Den högre delen innehåller hotellrum och basen byggnaden vilar på innehåller konferensdel, kommersiella ytor och sportfaciliteter. Tillsammans ger de regionen en ny attraktion som nås lätt med tåget.

 

Tillbaka

1/6

o.b.c makrigyalos, kreta

Status       Färdigställt

År             2011

Kund        Ving

 

Ocean Beach Club utvecklades tillsammans med Bas ID för Ving. Konceptet är ett designhotell för hela familjen och har sedan öppningen på Kreta 2011 varit en succé. Hotellet har generösa sviter och tillgång till privata pooler och terrasser med utblick över Libyska Medelhavet.

 

Foto: Ving

 

Tillbaka

 

1/1

o.b.c aya napa, cypern

Status       Delvis färdigställt

År             2012

Kund        Ving

 

Hotellkonceptet Ocean Beach Club utvecklades tillsammans med Bas ID för Ving på Kreta. Aya Napa är det andra projektet och en utbyggnad av en befintlig Sunwing Resort. Det omfattar nya lägenheter, pooler, restaurang och spa.

 

Samarbete: Bas ID

 

Tillbaka

 

1/14

münchenbryggeriet

Status     Färdigställt

År            2001-2005

Kund       Niam/Whitehall Funds

 

Urban Design anlitades för att genomföra en analys och utveckling av Münchenbryggeriet, ett före detta bryggeri som idag rymmer kontor, evenemang och utbildningslokaler.

 

Urban Design har drivit projektet från idé till genomförande. Projektet resulterade i en ombyggnad av delar av huset, mark, skyltprogram, fasadbelysning. En ny huvudentré skapades som omfattar tre våningsplan med lobby och restaurang.

 

Münchenbryggeriet nominerades till Rotpriset av Stockholms byggmästareförening och fick ett hedersomnämnande. Fastigheten omfattar ca 46 000 kvm lokalyta.

 

Samarbete: Bas ID

 

Foto: Per Kristiansen, Björn Larsson, Nils Burge

 

Tillbaka