×
×

VÄRLDEN ÄR ETT KLASSRUM

Michael Lee Dudley
Uppdragsansvarig

Michael Lee Dudley

Operativ Chef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)723 959 391 / michael@urbandesign.se

Team: Erik Jarlöv, Helena Glantz, Simon Cauderan

Projektinformation

Kund
SISAB
Plats
Rinkeby, Stockholm
Status
Allmän arkitekttävling 2018
Samarbete
RISE & Manuel Cubas

Bidrag i en allmän tävling utlyst av SISAB – Skolfastigheter i Stockholm, där de efterfrågade en vision för den framtida utvecklingen av skolmiljöerna i Stockholm. Vi vann inte tävlingen, men vårt bidrag valdes ut som särskilt visionärt och vi fick presentera det för SISABs personal som inspiration i en intern workshopserie där de själva skulle formulera en vision för sin verksamhet år 2040.

 

Utdrag ur tävlingsbidraget:

 

Hela Rinkeby är en plats för lärande där varje skola är en del av en helhet, med styrka att utvecklas tillsammans. De 5 skolorna knyts samman i ett sammanhängande nät av kreativa, trygga gator – tankestigar.

 

Längs tankestigarna ligger hubriderna. Hubriderna är arkitektoniska byggstenar och platser som skapas och förnyas genom samverkan. Varje hubrid har en tydlig idé och bygger på korskopplingar mellan olika funktioner och platsen den står på. Hubriderna skapar ett ekosystem av ute och inne och formellt lärande och informell samvaro. Här överlagras aspekter av hållbarhet, lärande och social mötesplats.

 

Rinkeby som klassrum är välkomnande för människor i alla åldrar. Barn känner trygghet och tillhörighet, unga känner identitet och mod att möta andra och alla åldrar görs delaktiga i varandras lärande.

 

Att vara ung i Rinkeby kan i många fall betyda att du har ansvarsområden utanför skolan. Med hubriderna underlättas en starkare integrering av de olika delarna av en ung människas liv i Rinkeby.

 

I Rinkeby som klassrum kan civilsamhälle, företag, kulturinstitutioner och skolor erbjuda varandra lärande och gemensamt lokalt ansvarstagande.

 

I Rinkeby som klassrum möts det digitala och det gestaltade. Kultur och skapande är en nyckel till integration och möjliggörandet av nya berättelser om platser och medborgare.

 

*hub+hybrid=hubrid