×
×

PUMPHUS FREDHÄLL

Helena Glantz
Uppdragsansvarig

Helena Glantz

Processchef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)704 869 122 / helena@urbandesign.se

Team: Karin Ask

Projektinformation

Kund
Stockholm Exergi
Plats
Fredhällsparken, Stockholm
Status
Färdigställt 2009
Fotograf / Bildbyrå
Anders Rinman, Per Kristiansen

Byggnaden har skulpterats för platsen och ligger som en klippa i Fredhällsparken. En stor del av dess maskineri ligger under jorden och anknyter till fjärrvärmenätet. Väggar och tak är klädda med cortenstål med ett utskuret grästak. En vägg är klädd med skivor av fibercement, där en text beskriver pumphusets funktion och energins väg från sol till bostad. Hela kontoret var på plats och monterade bokstäverna på fasaden.