×
×

KÖPMANSGATAN

Helena Glantz
Uppdragsansvarig

Helena Glantz

Processchef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)704 869 122 / helena@urbandesign.se

Team: Maja Knochenhauer, Thomas Touma

Projektinformation

Kund
Nässjö Kommun
Plats
Nässjö
Status
Utredning 2015

Köpmansgatan sträcker sig genom hela Nässjös kommersiella centrum. Urban Design fick i uppdrag att utreda dess utvecklingspotential längs hela sträckan från järnvägen till Ingsbergssjön. I uppdraget ingick att rita ett förslag till utveckling av gatan och torgen i anslutning till Galleria Loket, Galleria Fenix och Myggans plats, som blivit en ny viktig angöringspunkt i staden.