×
×

GRÖNA GAVLAR

Helena Glantz
Uppdragsansvarig

Helena Glantz

Processchef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)704 869 122 / helena@urbandesign.se

Team: Erik Jarlöv, Emili Rejsjö, Teodor Åström, Shang Li

Projektinformation

Kund
Sveafastigheter Bostad
Plats
Åkersberga
Status
Tävlingsförslag 2017

Den bärande gestaltningsidén utgår från den landskapstradition som finns på platsen och som historiskt återfinns i kulturlandskapet. I våra analyser av Hagby äng har småskalighet, variation, kontraster, växtlighet, landskap och ekosystemtjänster utkristalliserat sig som givna byggstenar och ligger till grund för vårt förslag. En småskalig bebyggelse med ”aktiva fasader” där byggnaderna skapar möjlighet till sociala mötesplatser på gemensamma entrébalkonger, växthus och gröna gårdar.