×
×

FREDSSTADEN 1

Erik Jarlöv
Uppdragsansvarig

Erik Jarlöv

VD & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)708 277 704 / erik@urbandesign.se

Team: Michael Dudley, Simon Cauderan, Peter Hulting, Helena Glantz m.fl.

Projektinformation

Kund
Hufvudstaden AB
Plats
Göteborg
Status
Parallellt uppdrag 2017
Fotograf / Bildbyrå
Adore Adore
Samarbete
WHAT!

I ett parallellt uppdrag om ett kvarter inom Vallgraven i Göteborg tog vi fram ett förslag som både var väl förankrat i platsen och stadens historia och samtidigt visade på en ny möjlig riktning i utvecklingen av stadskärnan. I förslaget rev vi en del av Johannes Olivegrens byggnad från 70-talet för att breda Östra Larmgatan. På platsen uppförde vi ett högt hus som markering i anslutning till Hotellplatsen och entrén till stadsdelen. Med en takpåbyggnad och ett infill på den gamla Johannatomten, som även öppnades till en ny passage, knöts kvarteret ihop till ett vitalt stadskvarter med flera årsringar inom sig.