×
×

DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN

Michael Lee Dudley
Uppdragsansvarig

Michael Lee Dudley

Operativ Chef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)723 959 391 / michael@urbandesign.se

Team: Erik Jarlöv

Projektinformation

Plats
HALLONBERGEN, STOCKHOLM
Status
Genomfört 2019
Samarbete
RISE, BALDER, KAIROS FUTURE, SES m.fl.

Fredagen den 4:e oktober, i Hallonbergens sjudande centrum, skedde en serie rappa presentationer och spännande öppna diskussioner under rubriken – “Den mäktiga medborgaren”. UD var huvudansvarig för eftermiddagen som gjordes i samarbete med RISE, Balder, Kairos Future och SES. Forskare, konstnärer och olika samhällsaktörer presenterade sina reflektioner kring temat. Michael och Erik från UD deltog med en presentation av vår strategi för ökat deltagande i det offentliga rummet genom mixat program och nya nätverk av platser som sammanvävs i stadsrummet.

 

På förmiddagen ordnade Kairos Future en inbjuden workshop med ca. 100 deltagare – arkitekter, socialentreprenörer, landskapsarkitekter, stadsplanerare och politiker som tillsammans jobbade i grupper för att utbyta erfarenheter och spana på nya sätt att jobba med förändringsprocesser bortom det ibland kortsiktigt projektbaserade. Dagen avslutades med invigningen av det offentliga konstverket i Hallonbergens centrum – Kökets torg, ett projekt initierat av SES (Studio Elin Strand Ruin) som byggdes på dialog och aktiviteter på plats tillsammans med de boende i Hallonbergen.