×
×

Archive

Efter första pris i en inbjuden tävling ritade vi ett nytt bioeldat kraftvärmeverk för Stockholms fjärrvärme- och elförsörjning. En väl exponerad industribyggnad som avspeglar ett modernt, miljövänligt och uthålligt energisystem. Produktionsanläggningen är insvept av en rundad fasadstruktur av vertikala terrakottaelement som i vissa vinklar blottar...

En ny pumpstation för fjärrvärme har smugits in längs Sjöviksbackens östvända sluttning. Fasaden av platsgjuten betong öppnas med en horisontell "spricka" som visar en bakomliggande, varmt roströd, fasad av träribbor. "Sprickans" kanter bildar informella sittplatser och på byggnadens tak finns plats för en bollplan, som...

Vid Hammarbybackens fot och entrén till Nackareservatet ligger nu en pumpstation för fjärrvärme. Nacka får miljövänlig fjärrvärme och för besökarna till Nackareservatet har en ny entréplats skapats där generösa sittbänkar fälls in i en rustik fasad av grova trästockar....

Byggnaden har skulpterats för platsen och ligger som en klippa i Fredhällsparken. En stor del av dess maskineri ligger under jorden och anknyter till fjärrvärmenätet. Väggar och tak är klädda med cortenstål med ett utskuret grästak. En vägg är klädd med skivor av fibercement, där...

En ås var forminspirationen för denna tekniska byggnad placerad i Rinkebyskogen – ett naturreservat och populärt rekreations- och friluftsområde i Danderyd.   Byggnaden fungerar som ett skydd för en filteranläggning som filtrerar bort dålig lukt från en avloppsledning vilken leder till Käppalaförbundets reningsverk. Byggnaden skulle smälta in...