×
×

Archive

Efter första pris i en inbjuden tävling ritade vi ett nytt bioeldat kraftvärmeverk för Stockholms fjärrvärme- och elförsörjning. En väl exponerad industribyggnad som avspeglar ett modernt, miljövänligt och uthålligt energisystem. Produktionsanläggningen är insvept av en rundad fasadstruktur av vertikala terrakottaelement som i vissa vinklar blottar...

I ett parallellt uppdrag om ett kvarter inom Vallgraven i Göteborg tog vi fram ett förslag som både var väl förankrat i platsen och stadens historia och samtidigt visade på en ny möjlig riktning i utvecklingen av stadskärnan. I förslaget rev vi en del av...

Urban Design vann tillsammans med det spanska arkitektkontoret SelgasCano den inbjudna tävlingen om Tekniska Nämndhuset, Söderstaden, med förslag Drivhus. Medverkande i projektet var även Land Arkitektur och Sweco. Huset med sina 1800 arbetsplatser skulle vara en mötesplats för tjänstemän, politiker och allmänheten. Platsen skulle utvecklas till...

Bidrag i en allmän tävling utlyst av SISAB - Skolfastigheter i Stockholm, där de efterfrågade en vision för den framtida utvecklingen av skolmiljöerna i Stockholm. Vi vann inte tävlingen, men vårt bidrag valdes ut som särskilt visionärt och vi fick presentera det för SISABs personal...

Förslag till utveckling av ny fastighet i anslutning till en planerad ny simhall i Täby. I ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Land landskapsarkitekter och Tyréns trafikare ritat en gymnasieskola och en hub för barn och ungdomar. Platsen ansluter till Roslagsbanans station vid Galoppfältet...

Tillsammans med Land Arkitektur, Marjamaa Arkitekter och Node Ljusdesign vann Urban Design en inbjuden tävling som utlystes av Malmö Stad. Förslaget Passepartout bygger på en ram av stenhällar som sträcker sig ända till torgets fasader och lyfter fram tavlan i mitten med sitt sammansatta innehåll....

Urban Design deltog i den inbjudna tävlingen om ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Förslaget har tre huvudmotiv: siluetten, familjen och mellanrummet.   Kraftverket förändrar Uppsalas siluett och sträcker sig mot himlen över horisonten. Det står fast på marken och lättar gradvis uppåt. Huvudfunktionerna får var sin individuell...

Den bärande gestaltningsidén utgår från den landskapstradition som finns på platsen och som historiskt återfinns i kulturlandskapet. I våra analyser av Hagby äng har småskalighet, variation, kontraster, växtlighet, landskap och ekosystemtjänster utkristalliserat sig som givna byggstenar och ligger till grund för vårt förslag. En småskalig...