×
×

Archive

Sundbybergs Simhall byggs ut för en växande befolkning i kommunen. Den ursprungliga byggnaden från 1978 ritades av Åke Östin. Tillbyggnaden bildar en egen volym som riktar sig mot idrottsplatsen i väster. Den nya bassängen ligger mellan två parallella träklädda skivor som sträcker ut sig från...

En ny pumpstation för fjärrvärme har smugits in längs Sjöviksbackens östvända sluttning. Fasaden av platsgjuten betong öppnas med en horisontell "spricka" som visar en bakomliggande, varmt roströd, fasad av träribbor. "Sprickans" kanter bildar informella sittplatser och på byggnadens tak finns plats för en bollplan, som...

Förslag till utveckling av ny fastighet i anslutning till en planerad ny simhall i Täby. I ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Land landskapsarkitekter och Tyréns trafikare ritat en gymnasieskola och en hub för barn och ungdomar. Platsen ansluter till Roslagsbanans station vid Galoppfältet...

Urban Design gestaltade och projekterade nytt stall och ridhus i Miloområdet, Stora Ursvik. Anläggningen rymmer ca 40 hästar, manege och läktare med café och utrymmen för ridskola och ungdomsverksamhet. Väntar på marksanering....

Förslaget Vågskål är ett skålformat rum som vilar på en platå som trappar ner i havet. Bassängerna sänks ner i platån och omges av en grönskimrande glaskropp....

Allmän tävling om framtidens tennishall och träbyggande. En vall omringar tennisbanorna och bär ett stort tak i form av en låda av träfackverk. Vallen rymmer funktionsytor som omklädningsrum, kiosk och förråd, samt bildar läktare....