×
×

Archive

Uppdraget har varit att tillsammans med Kungsleden skapa en ny vision för Kv. Rotterdam, som ligger i det snabbväxande Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden från sent 90-tal var i stort behov av renovering och modernisering för att konkurrera i den snabba utvecklingen på kontorsmarknaden. Konceptet fick namnet...

Förslag till en ny urban hub i Västberga, där bostäder med olika upplåtelseformer, co-working, hotell, kultur och idrott kan bli verklighet. Projektet syftar till att utveckla Västberga till en välbehövlig expansion av Telefonplan....

Vi utvecklade ett inredningskoncept för företagens gemensamma lokaler i Solna port. Fokus för projektet var att skapa en attraktiv arbetsmiljö och gestalta representativa kundytor som återspeglar företagens verksamhet, historia, framtid och värden.   I foajén möts besökaren av en lounge med specialdesignad gasbrasa och en kaffebar med...

Movehome Lab är Movehomes satsning för att utveckla nya idéer kring typhusvillan. I första skedet har vår design lanserats som LAB #1.   Vår tanke med huset har varit att skapa förutsättningar för de boende att hitta sitt eget levnadssätt – något vi kallar för ”vardagsritualer”. Smarta...

Urban Design anlitades för att genomföra en analys och utveckling av Münchenbryggeriet, ett före detta bryggeri som idag rymmer kontor, evenemang och utbildningslokaler. Fastigheten omfattar ca 46 000 kvm lokalyta. En ny huvudentré skapades som omfattar tre våningsplan med lobby och restaurang.   Urban Design har drivit...

Urban Design har ritat inredningen till Swedish Space Corporations nya kontor i Solna. De tidigare utspridda arbetsplatserna har nu samlats på ett våningsplan kring en gemensam innergård. Medarbetarna har medverkat i hela processen med att forma sin arbetsplats. På våningsplanet under ryms all labverksamheten. I...

Pågående utvecklingsprojekt för framtidens logistiklösningar i en hub med utbildning, utvecklingslab, studentbostäder och företagskluster....

Huvudkontor för ett av Sveriges mest kända varumärken. Projektet omfattar 2 600 kvm i 6 våningar med showroom, konferenslokaler, utställning och kontor och är inrymt i Skanskas ombyggda huvudkontor från 70-talet....