×
×

Archive

I samband med ett arbete för Fortum Värme fick vi möjlighet att förmedla kontakt till Torbjörn Johansson och Jan Watteus, för att skapa en ny verksamhet i den uttjänta panncentralen Kummelholmen i Vårberg. Sedan dess har de skapat fantastiska utställningar som bidrar till utvecklingen av...

"Både i historien och idag ställs människor inför val som avgör om man blir en åskådare. Flera faktorer påverkar de val vi gör. Även om de flesta av oss skulle vilja agera är det få som väljer att gripa in. Vad beror det på? Vilka...

Bidrag i en allmän tävling utlyst av SISAB - Skolfastigheter i Stockholm, där de efterfrågade en vision för den framtida utvecklingen av skolmiljöerna i Stockholm. Vi vann inte tävlingen, men vårt bidrag valdes ut som särskilt visionärt och vi fick presentera det för SISABs personal...

Fredagen den 4:e oktober, i Hallonbergens sjudande centrum, skedde en serie rappa presentationer och spännande öppna diskussioner under rubriken - "Den mäktiga medborgaren". UD var huvudansvarig för eftermiddagen som gjordes i samarbete med RISE, Balder, Kairos Future och SES. Forskare, konstnärer och olika samhällsaktörer presenterade...

Tillsammans med nätverket ElectriCity arrangerade vi i oktober det första seminariet i en serie: "Form follows Energy". Vi ställde oss frågan "Hur bygger vi en innovativ stad med hållbar energiförsörjning, tillsammans? Till detta första tillfälle bjöd vi in två representanter för energiproduktion och -distribution från...

Pågående utvecklingsprojekt för framtidens logistiklösningar i en hub med utbildning, utvecklingslab, studentbostäder och företagskluster....

Under Almedalsveckan bjöd vi in till ett samtal omkring vad blandstaden egentligen är, och vilka möjligheter den bjuder på. Gäster i samtalet var: Harry Mc Neil, Sveafastigheter Bostad Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen Manuel Cubas, Rinkeby Folkets Hus Samtalet modererades av Pernilla Glaser, RISE. Klicka här för att se...

I våra undersökningar av stadens periferi och de möjligheter framtiden rymmer tog vi oss an E4:an från Kungens Kurva till Liljeholmen. Hela kontoret rekognoscerade olika delar av vägen och studerade möjligheter att länka de olika sidorna samt minska påverkan av bilarnas framfart. Resultatet blev en...