×
×

Archive

En ås var forminspirationen för denna tekniska byggnad placerad i Rinkebyskogen – ett naturreservat och populärt rekreations- och friluftsområde i Danderyd.   Byggnaden fungerar som ett skydd för en filteranläggning som filtrerar bort dålig lukt från en avloppsledning vilken leder till Käppalaförbundets reningsverk. Byggnaden skulle smälta in...

Huset deltar liksom övriga byggnader i hamnen i den process som ger värme och el i kraftvärmeverket KVV8. Till detta hus kommer askan från pannan, via bandgångar och en elevator i ett "såll- och krosshus". Resterna hämtas av tåg eller lastbil, som kör genom huset/ lossningshallen. Rullportarna har...

WTE står för Waste to Energy och innebär att sopor eldas för el och fjärrvärme istället för att läggas på depå och sprider miljögifter i landskapet. Byggnaden döptes till Beetle, efter det skalbaggsliknande hölje med varierande täthet som omsluter anläggningen. Skalet består av aluminium och...

Lidingö Värmeverk fick en ny fasad och ett smidesstaket för att möta närområdets nya bostadskvarter. Högre krav ställdes på kraftverket, både beträffande miljövänligare energiproduktion och byggnadernas samspel med närmiljön....