×
×

Archive

Efter första pris i en inbjuden tävling ritade vi ett nytt bioeldat kraftvärmeverk för Stockholms fjärrvärme- och elförsörjning. En väl exponerad industribyggnad som avspeglar ett modernt, miljövänligt och uthålligt energisystem. Produktionsanläggningen är insvept av en rundad fasadstruktur av vertikala terrakottaelement som i vissa vinklar blottar...

En ny pumpstation för fjärrvärme har smugits in längs Sjöviksbackens östvända sluttning. Fasaden av platsgjuten betong öppnas med en horisontell "spricka" som visar en bakomliggande, varmt roströd, fasad av träribbor. "Sprickans" kanter bildar informella sittplatser och på byggnadens tak finns plats för en bollplan, som...

Storängstorget i Hjorthagen fick en ny teknikbyggnad innehållande elnätstation för Fortum Distribution och pumphus till Storängstorgets nya fontän. Byggnaden är en asymmetrisk cortenvolym med skulptural träfasad i form av en rymlig soffa som vänder sig mot torget....

Vid Hammarbybackens fot och entrén till Nackareservatet påbörjas snart bygget av en pumpstation för fjärrvärme. Nacka får miljövänlig fjärrvärme och för besökarna till Nackareservatet skapas en ny entréplats där generösa sittbänkar fälls in i en rustik fasad av grova trästockar....

Ny detaljplan för hamnen söder om Lidingöbrons fäste i Ropsten. Planen omfattar en ny anläggning och kontor för Cementa, utveckling av Stockholm Hamnars och Stockholm Exergis verksamheter samt Norra Hamnvägen som sträcker sig genom hela området och är en viktig pusselbit i Norra Djurgårdsstaden. Här...

Byggnaden har skulpterats för platsen och ligger som en klippa i Fredhällsparken. En stor del av dess maskineri ligger under jorden och anknyter till fjärrvärmenätet. Väggar och tak är klädda med cortenstål med ett utskuret grästak. En vägg är klädd med skivor av fibercement, där...

Urban Design deltog i den inbjudna tävlingen om ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Förslaget har tre huvudmotiv: siluetten, familjen och mellanrummet.   Kraftverket förändrar Uppsalas siluett och sträcker sig mot himlen över horisonten. Det står fast på marken och lättar gradvis uppåt. Huvudfunktionerna får var sin individuell...