×
×

Archive

Ett Lecahus. "Förslaget bygger på idén om att typhus kan utformas för mer varierade former av boende än den sedvanliga familjen med föräldrar och två barn. Det gör inte anspråk på att tillgodose alla familjeförhållanden eller arbetssituationer etc, men är ett attraktivt alternativ för den...