×
×
 

Med återbruk som utgångspunkt

I kontorshuset STHLM04, vid Skanstullsbron i Hammarby Sjöstad, på våning 13 och med utsikt över Stockholm ligger Funkias nya kontor sedan sommaren. I ett nära samarbete med verksamheten har Urban Design ansvarat för inredningen. Vi träffar Jimmy Norrman och Anna Åkerberg på Funkia för ett samtal kring projektet. 

– Efter tio år i våra lokaler i Sickla var det dags för en nystart och vi behövde ett större kontor som bättre passade vår verksamhet. Tillsammans med Urban Design hade vi undersökt om vi skulle kunna göra om lokalen, men vi insåg att vi behövde hitta en ny vilket blev än tydligt under pandemin, säger Jimmy Norrman, landskapsarkitekt och delägare på Funkia.   

Tidigt i processen höll Urban Design workshops tillsammans med Funkia för att ta fram ett lokalprogram och för att identifiera verksamhetens behov. Hur man ville jobba i framtiden, om alla skulle ha en egen plats och vilken typ av rum som behövdes var frågor som diskuterades. Det resulterade i att tre huvudkrav identifierades som utformningen, men även val av lokal, behövde förhålla sig till. Rum för olika situationer var ett av dessa, såsom rum för digitala möten, tyst arbete och socialt umgänge. Ett annat krav var att det skulle gå att komma direkt ut från lokalen till en uteplats, antingen genom balkong eller läge i huset, och i den nya lokalen blev det i form av två terrasser. Det tredje kravet handlade om att Funkia önskade ha alla sina funktioner på en och samma plats, jämfört med det gamla kontoret där verksamhetens anläggnings- och skötselteam (Studio Grön) hade sin utrustning, verktyg och bilar i en annan lokal som låg en bit från kontoret. Genom att samla allt på en plats blir det både mer effektivt för medarbetarna samtidigt som det skapar fler tillfällen för att mötas. I fastighetens garageplan finns nu plats för både bilar, förrådsutrymme, omklädningsrum och möjlighet att göra rent utrustning. 

Materialitet och återbruk viktigt
Michael Dudley, ansvarig arkitekt på Urban Design, arbetade med utformningen av lokalerna.

– Nya byggnader kan ibland upplevas opersonliga och en utgångspunkt i utformningen har därför handlat om att få in känslan av materialitet. Vi har valt att jobba med olika typer av material snarare än färg. Exempelvis har betong och trä fått utgöra en viktig del av lokalens ytskikt. Lokalens öppna ytor har fått ett golvskikt av betong som kombinerats med väggar beklädda av furuplywood i den centralt placerade öppna ateljén. Ambitionen har varit att skapa en ateljékänsla samt en robust och tålig miljö. 

– Ett viktigt önskemål från Funkia var att så mycket som möjligt av inredningen från deras gamla kontor skulle gå att återbruka i det nya. De flesta av möblerna fick därför följa med och många armaturer har byggts om för att bättre passa de nya lokalerna i stället för att köpa nya. Några element är platsbyggda, såsom soffan av resttyger i pentryt och bokhyllan i biblioteket. En rolig detalj som blivit tydlig nu i efterhand är att soffans färger omedvetet matchar färgskalan av Stockholms skyline utanför fönstret, fortsätter Lotten Wahledow, inredningsarkitekt på Urban Design.

På frågan om huruvida inredningen svarar mot Funkias värderingar så är svaret ja. Bland annat handlar en av Funkias värderingar om ”laget” och om ”ett ansvar gentemot varandra”, vilket både Jimmy och Anna tycker att lokalen svarar upp till.

– Idag är det få hos oss som väljer att jobba hemma, vilket för mig är ett tydligt tecken på att vi har en kontorsmiljö som medarbetarna trivs i. Den är ljus, har en bra ljudmiljö och det finns utrymme för socialt umgänge eller om du har behov av att gå undan. I början var det flera som var oroliga för hur de nya lokalerna skulle bli då vi tidigare hade fasta platser och nu skulle bli ett aktivitetsbaserat kontor. Men genom en förankringsprocess internt, där vi diskuterat arbetssätt och medarbetarna fick chans att påverka, har det landat i något väldigt bra och där vi trivs, säger Anna Åkerberg, landskapsarkitekt på Funkia.

Foto: Robin Hayes.

Projektfakta:

  • Färdigställt: 2022
  • Ansvarig arkitekt: Michael Dudley. Medverkande: Lotten Wahledow och Agneta Pettersson
  • Kund: Funkia
  • Plats: Stockholm

No Comments

Post A Comment