Kontor

1/2

sliparen 2

Status      Färdigställs under 2017

År            2015-2017

Kund       Fabege

 

Urban Design har ritat om kontorsfastigheten Sliparen 2 i Solna. Med Stockholms första ETFE-tak har vi skapat ett ljust atrium av en före detta innergård. Atriet rymmer en stor läktartrappa och spång som förbinder kontorslandskapen på våningsplanet ovan.

Foto: FSG Entreprenad

 

Tillbaka

1/9

SSC, Swedish Space Corporation

Status      Färdigställt

År            2016

Kund       SSC, Swedish Space Corporation

 

Urban Design har ritat inredningen till Swedish Space Corporations nya kontor i Solna. De tidigare utspridda arbetsplatserna har nu samlats samlats på ett våningsplan kring en gemensam innergård. Medarbetarna har medverkat i hela processen med att forma sin arbetsplats. På våningsplanet under ryms all labverksamheten. I lobbyns utställningsmöbel  visar en pekskärm alla satelliter i omlopp runt jorden just nu. Matsalen ”Space Out” är placerad vid innergården och alla konferensrum är döpta efter kända vetenskapskvinnor och -män. 

 

Grafisk Form Utställning: Ateljé Altmann

Grafisk Form Mötesrum: Urban Design

 

Foto: Per Kristiansen

 

Tillbaka

drivhus - tekniska nämndhuset

Status     Vinst i tävling

År            2014

Kund       Stockholms Stad

 

Urban Design vann tillsammans med det spanska arkitektkontoret SelgasCano den inbjudna tävlingen om Tekniska Nämndhuset, Söderstaden, med förslag Drivhus. Medverkande i projektet är även Land Arkitektur och Sweco.

 

Huset ska rymma 1800 arbetsplatser samt vara en mötesplats för tjänstemän, politiker och allmänheten. Platsen utvecklas till en myllrande stadsdel med bostäder, butiker och kultur samt en ny naturpark mitt i ett tidigare hårdgjort och slutet evenemangsområde. I Tekniska Nämndhuset kryper grönskan in under skinnet i ett växthusskal, som är en viktig del av byggnadens energi- och luftsystem.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/8

Status     Färdigställt

År            2010

Kund       Newsec

 

Ombyggnad av den tidigare bankgirocentralen i Slakthusområdet till ett modernt och öppet kontorshus med flera hyresgäster.

 

Projektet fick hedersomnämnande vid Stockholms Byggmästareförenings utdelning av Rotpriset 2012.

 

Foto: Robin Hayes

 

Tillbaka

palmfelt center

1/7

dagens medicin

Status     Färdigställt

År            2010

Kund       Dagens Medicin

 

Tidningsredaktion i Bonnierhuset. Urban Design medverkade i hela processen att flytta redaktionen till de nya lokalerna, organisation av arbetsplatser och medarbetare.

 

Foto: Robin Hayes

 

Tillbaka

1/4

g4s

Status     Färdigställt

År            2009

Kund       Group 4 Securicor (G4S)

 

Det internationella säkerhetsföretaget fick ett nytt svenskt kontor i Stockholm baserat på mjukare värderingar. Personalen och gemenskapen står i fokus samtidigt som det rationella, säkra och högtekonologiska har prioriterats. 

 

Grafisk form: Anders Rinman

 

Foto: Per Kristiansen

 

Tillbaka

1/6

stockholm city

Status     Färdigställt

År            2007

Kund       Stockholm City

 

Redaktion och kontor för tidningen Stockholm City. Projektet var en ombyggnad och organisationsförändring av det befintliga kontoret i DN-huset, Marieberg.

 

Tillbaka

1/3

brio

Status     Färdigställt

År            2006

Kund       Brio AB

 

Huvudkontor för ett av Sveriges mest kända varumärken. Projektet omfattar 2 600 kvm i 6 våningar med showroom, konferenslokaler, utställning och kontor och är inrymt i Skanskas ombyggda huvudkontor från 70-talet.

 

Projektet belönades med Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för bästa inredning, 2006 och nominerades till Forum Aid Award.

 

Foto: Ole Jais, Fredrik Birkler, Leo Gullbring, 

 

Tillbaka

1/13

Status     Färdigställt

År            2001-2005

Kund       Niam/Whitehall Funds

 

Urban Design anlitades för att genomföra en analys och utveckling av Münchenbryggeriet, ett före detta bryggeri som idag rymmer kontor, evenemang och utbildningslokaler.

 

Urban Design har drivit projektet från idé till genomförande. Projektet resulterade i en ombyggnad av delar av huset, mark, skyltprogram, fasadbelysning. En ny huvudentré skapades som omfattar tre våningsplan med lobby och restaurang.

 

Münchenbryggeriet nominerades till Rotpriset av Stockholms byggmästareförening och fick ett hedersomnämnande. Fastigheten omfattar ca 46 000 kvm lokalyta.

 

Samarbete: Bas ID

 

Foto: Per Kristiansen, Björn Larsson, Nils Burge 

 

Tillbaka

münchenbryggeriet

1/14