×
×
 

Inredning för att skapa identitet

Inredning för att skapa identitet

Inredningsuppdrag innebär ofta att skapa och förtydliga en verksamhets identitet i en tredimensionell miljö. En bra utgångspunkt handlar om nyfikenhet och att ställa rätt frågor menar Agneta Pettersson, som är inredningsarkitekt hos oss. Här berättar hon om ett av sina senaste uppdrag – en kontorsinredning där det stora konferensrummet fått agera huvudroll. 

– Det handlar ofta om att gräva där man står. Jag brukar börja varje projekt med att intervjua ett antal personer från verksamheten för att få en bra förståelse för vad de vill ha. Att vara intresserad, nyfiken på kunden och deras verksamhet samt att ställa rätt frågor som omsätts i skissförslag brukar ge en bra startpunkt för projektet, säger Agneta Pettersson.

Agneta Pettersson är både inredningsarkitekt och arkitekt. Sedan 2018 är hon en del av teamet på Urban Design, efter att i flera år ha drivit eget. De uppdrag som Agneta främst har jobbat med handlar om tidiga skeden samt inredningskoncept för både kontor, handel och restauranger. Bland annat är hon arkitekten bakom inredningen av Oaxen Krog & Slip. Under det senaste året har Agneta ritat inredning till företaget Monterros nya kontor i centrala Stockholm och utvecklat kvarteret Stettin i Värtahamnen.

Agneta Pettersson, Arkitekt MSA

– När vi fick Monterrouppdraget var ramarna redan satta och det handlade därför om att utveckla och omarbeta fastighetsutvecklarens koncept så att det blev så funktionellt som möjligt och samtidigt andas verksamhetens identitet. För mig handlar inredningsprojekt om att skapa och förtydliga en identitet, och en nyfikenhet för kunden är därför alltid viktig, säger Agneta.

Hur kontor ser ut och utformas har varierat över tid och vi lär se nya trender i pandemins spår. Något som stack ut i detta projekt var önskan om och behovet av det stora konferensrummet som kan ta emot över 20 personer med tillhörande loungedel. Agneta menar att detta annars brukar vara en funktion som många företag väljer bort i de egna lokalerna och i stället hyr externt vid behov.

Då lokalerna är relativt djupa har vi skapat siktlinjer genom flera rum. Exempelvis kan du från loungedelen se genom konferensrummet och vidare ut till kontorslandskapet och gatan utanför.

Även känslan av korridorer har byggts bort genom att öppna upp med glasväggar. Befintliga glasväggar har fått tjockare lister i trä för att skapa karaktär och färgskalan, som är inspirerad av verksamhetens grafiska profil, går i ljusblått och rosa. Flera av möblerna har återanvänts från tidigare kontor och där man behövt köpa nya har lokala hantverkare och tillverkare använts.

I mina projekt använder jag gärna skandinaviska möbeltillverkare. Det ger både arbete och håller möbelindustrin vid liv samt bidrar till hög kvalitet och möbler som håller över tid. Arbetslivet förändras och vi vet inte vilka typer av möbler morgondagens kontor behöver, men kvalitet håller över tid. Så även om en möbel inte lever vidare i just detta kontor för all framtid så kommer det att hitta ett nytt hem, fortsätter Agneta.

– Oavsett projekt så handlar det om viljan att göra något bra för någon annan. Så klart att kunden ska vara riktigt nöjd! Det är alltid extra roligt när vi kan skapa något som är över deras förväntningar, avslutar Agneta Pettersson.

Det finns mer att läsa om Monterro här.

No Comments

Post A Comment