×
×
 

Innovativt och hållbart bostadsbyggande i centrala Nacka – möt kvarteret Prisman

Kvarteret Prisman i centrala Nacka har väckt uppmärksamhet med sin innovativa och hållbara gestaltning. Med fokus på både social hållbarhet och hållbarhet i byggprocessen har arkitekterna Erik Jarlöv och Helena Glantz skapat ett bostadshus som inte bara är byggt för att sova i, utan för att leva i och interagera med staden.

Initierat av Sveafastigheter 2015, är ”Prisman” Urban Designs första större bostadsprojekt och som grundar sig i högt ställda krav på hållbarhet, såväl ekonomiskt, energimässigt som socialt. Huset innehåller ett LSS-boende och 24 lägenheter är vikta för personer över 65 vilket också bidrar till en variation bland hyresgästerna.

Helena Glantz och Erik Jarlöv

— En viktig utgångspunkt var att kvarteret skulle ha växtlighet på fasaderna, något som bland annat kom sig av att det fanns begränsade möjligheter att plantera på marken runt huset. Lösningen blev att vi skapade ett hus med balkonger mot gatan med möjlighet att plantera och sköta växterna – något som dessutom öppnar för samverkan mellan de boende och hyresvärden. Ett socialt utbyte som leder till trygghet och social hållbarhet, berättar Erik Jarlöv, delägare på Urban Design och  en av arkitekterna bakom huset.

Förutom att ha en grön vision, är bostäderna välplanerade för att rymma flera personer, användas av hemarbetare eller familjer med skolbarn. Loftgångarna bidrar till social interaktion mellan grannarna och takterrasser skapades för att möjliggöra rörelse i hela huset.

— Vi ville skapa ett hus som var mer än bara ett ställe att sova på natten. Vi ville att bostadshuset skulle erbjuda en bra boendemiljö och som integrerar väl med staden runtomkring, säger Helena Glantz arkitekt och delägare på Urban Design.

Efter flera samarbeten med Sveafastigheter i tidiga skeden kring markanvisningar för bostadsbyggande i Stockholmsregionen fick Urban Design i uppdrag att rita kvarteret Prisman. 

Hela kvarteret har ritats och projekterats i samarbete med arkitektkontoret Krisch Dereka där de båda kontoren gestaltade varsin halva. Urban Design höll i bygglovskedet medan Kirsch Dereka ansvarade för totalentreprenaden.

Viktor Gärde är projektansvarig för Sveafastigheter:

Viktor Gärde, Sveafastigheter

— Vi ville skapa en variation till området som präglas av bostadsrätter och villor. Namnet Prisman valdes för att det speglade vad vi ville åstadkomma, ett mångfacetterat hus med variation i både innehåll och gestaltning. Resultatet är ett hyreshus som bryter mot vad vi generellt tänker att det ska vara. 

Sveafastigheter genomför under våren en boendeundersökning, men redan nu har de fått positiva kommentarer från de boende. Ytterligare ett kvitto på att det är ett lyckat projekt kom i december 2022 då Prisman nominerades till Årets Bygge.

Fakta:

  • Färdigställt: 2022
  • Plats: Centrala Nacka
  • Ansvarig arkitekt: Erik Jarlöv och Helena Glantz
  • Team: Jesús Azpeitia, Maja Knochenhauer, Sanna Fogelvik
  • Kund: Sveafastigheter bostad

 

No Comments

Post A Comment