Idrott & Kultur

1/14

sundbybergs simhall

Status       Färdigställt

År             2015

Kund        Sundbybergs Stad

 

Sundbybergs Simhall byggs ut för en växande befolkning i kommunen. Den ursprungliga byggnaden från 1978 ritades av Åke Östin. Tillbyggnaden bildar en egen volym som riktar sig mot idrottsplatsen i väster. Den nya bassängen ligger mellan två parallella träklädda skivor som sträcker ut sig från berget på ett fundament av betong i brädgjuten relief.

 

Byggkeramikrådet tilldelade Sundbybergs Simhall ett hedersomnämnande i Stora Kakelpriset 2015!

 

Foto: Per Kristiansen

 

Tillbaka

1/10

ridanläggning sundbyberg

Status       Projekterat

År             2012-

Kund        Sundbybergs Stad

 

Urban Design gestaltade och projekterade nytt stall och ridhus i Miloområdet, Stora Ursvik. Anläggningen rymmer ca 40 hästar, manege och läktare med café och utrymmen för ridskola och ungdomsverksamhet. Väntar på marksanering.

 

Tillbaka

1/5

luma bibliotek

Status       Färdigställt

År             2011

Kund        Stockholms Stadsbibiliotek

 

Urban Design fick i uppdrag att rita inredningen för Hammarby Sjöstads nya bibliotek tillsammans med Marge Arkitekter. Luma bibliotek är i första hand ett barnbibliotek. Biblioteket ligger i den tidigare glödlampsfabriken där den klassiska Lumalampan skapades. Byggnaden ritades av Artur von Schmalensee och KFAI Arkitekter 1930.

 

Samarbete: Marge Arkitekter

 

Foto: Robin Hayes

 

Tillbaka

1/13

maskinhuset, grängesberg

Status       Delvis färdigställt

År             2010

Kund        Intresseföreningen Bergslaget

 

Urban Design fick 2009 uppdraget att tillsammans med föreningen Bergslaget och lokala intressenter i Grängesberg föreslå utveckling och framtida innehåll i Maskinhuset, samt ett navigationssystem och framlyftande av platser med en historia att berätta. Resultatet blev ett antal informationspaviljonger som markörer av platsens spår för utsikt och insikt. Restaurering av Maskinhusets fasad och fönster projekterades och genomfördes. 

 

Byggnaden fungerar numera som konsthall.

 

Läs mer >>

 

Tillbaka

 

1/5

framtidens tennishall

Status       Tävlingsförslag

År             2009

Kund        Välle Broar, CBBT

 

Allmän tävling om framtidens tennishall och träbyggande. En vall omringar tennisbanorna och bär ett stort tak i form av en låda av träfackverk. Vallen rymmer funktionsytor som omklädningsrum, kiosk och förråd, samt bildar läktare.

 

Tillbaka

1/4

t-bibliotek, östermalms torg

Status       Förslag

År             2008

Kund        Stockholms Stadsbibliotek

 

Nya bibliotek skall finnas där kunderna passerar. Idén om T-bibliotek togs fram i anslutning till Stadsbibliotekets nya strukturplan. Synbarhet och tydlighet är extra viktigt och vi tog fram en klar färgskala för kommunikationen. I den trånga lokalen i Östermalmstorgs tunnelbaneuppgång föreslog vi en zonindelad inredning med möjlighet för både möten och tystnad. 

 

Tillbaka

1/1

högdalens bibliotek

Status       Färdigställt

År             2008

Kund        Stockholms Stadsbibliotek

 

Urban Design och Stockholms Stadsbibliotek gjorde under 2008 ett antal konceptworkshops för att lägga grunden till framtidens bibliotek i anslutning till den nya strukturplanen. Nya biblioteket i Högdalen är en del i detta arbete. Husarkitekt var AG Arkitekter.

 

Konstinstallation: Torbjörn Johansson

 

Tillbaka

1/11

badhus i hudiksvall

Status       Tävlingsförslag

År             2007

Kund        Hudiksvalls Kommun

 

Förslaget Vågskål är ett skålformat rum som vilar på en platå som trappar ner i havet. Bassängerna sänks ner i platån och omges av en grönskimrande glaskropp.

 

Tävlingsförslaget i PDF >>

 

Tillbaka

1/4

ridanläggning, velamsund

Status       Projekterat

År             2008

Kund        Nacka Kommun genom Bygganalys AB

 

Urban Design gestaltade och projekterade nytt stall och ridhus, samt ombyggnad av ett befitnligt stall på Velamsunds gård för Nacka Ridklubb.

 

Tillbaka

1/5

naturum färnebofjärden

Status       Färdigställt

År             2005

Kund        Länsstyrelsen i Gävleborg

 

En ombyggnad av 200 år gammalt fähus inom Gysinge Bruk till nytt naturum för Färnebofjärdens nationalpark. I uppdraget ingick utformning av utställning, vilket gjordes av Erbéus Jarlöv arkitekter samt landskap.

 

Samarbete: Erbéus Jarlöv Arkitekter, Cecilia Jarlöv Landskapsarkitekt

 

Tillbaka