×
×
 

Hammarby pumpstation – ett parametriskt designhantverk

Hammarby pumpstation – ett parametriskt designhantverk

I foten av Hammarbybacken ligger en kopplingsstation som binder ihop fjärrvärmenäten i Stockholm och Nacka. Det rör sig om en teknikanläggning med bullriga pumpar och höga krav på åtkomst för kontinuerligt underhåll. Byggnaden som rymmer denna anläggning är ett landskapselement infogad i skidbacken. Vår gestaltningsidé bygger på att skapa en robust fasad med grovt trä som samtidigt har en fin detaljering. I princip består den av en enda vägg som både ansluter till gång- och cykelvägen och som artikulerar mötet med backen. Väggen har både portar, bänkar och belysning och en fin skylt som talar om vad den döljer.

I gestaltningsprocessen utvecklades parametriska designverktyg som både bidrog till den veckade formen och resulterade i individuella mallar för varje enskild träbit i fasaden. På så vis skapades en materialeffektiv process med ett minimalt spill av både trä och infästningsmaterial.

Samtidigt används trä med ett traditionellt hantverkskunnande och ett tillvaratagande av  materialets egenskaper när det handlar om hållfasthet, toleranser och behandling. Utformning och infästning ger stora möjligheter till underhåll och utbyte av skadade delar – en förutsättning för ett långt och hållbart liv.

Läs mer om vårt arbete med Hammarby Pumpstation i Arkitektur.

No Comments

Post A Comment