1/7

värtaverket, kvv8

Status     Färdigställt

År            2016

Kund       Fortum Värme samägd med Stockholm Stad

 

Efter första pris i en inbjuden tävling ritar vi ett nytt bioeldat kraftvärmeverk för Stockholms fjärrvärme- och elförsörjning. En väl exponerad industribyggnad som ska avspegla ett modernt, miljövänligt och uthålligt energisystem. Produktionsanläggningen är insvept av en rundad fasadstruktur av vertikala terrakottaelement som i vissa vinklar blottar innehållet. 

Projektet Värtaverket KVV8 är finalist i MIPIM Awards 2017 i två kategorier; "Best industrial & logistic development" och "Best innovative green building".

 

 

Samarbete: Gottlieb Paludan architects

Artikel i branschtidningen Ljuskultur om fasadbelysningen  

 

Tillbaka

1/1

pumpstation, hammarbybacken

Status      

År             2019

Kund        Stockholm Exergi

Vid Hammarbybackens fot och entrén till Nackareservatet påbörjas snart bygget av en pumpstation för fjärrvärme. Nacka får miljövänlig fjärrvärme och för besökarna till Nackareservatet skapas en ny entréplats där generösa sittbänkar fälls in i en rustik fasad av grova trästockar.

 

Tillbaka

 

teknikbyggnad, norra djurgårdsstaden

Status       Färdigställt

År             2013

Kund        AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

Storängstorget i Hjorthagen har fått en ny teknikbyggnad innehållande elnätstation för Fortum och pumphus till Storängstorgets nya fontän. Byggnaden är en asymmetrisk cortenvolym med skulptural träfasad i form av en rymlig soffa som vänder sig mot torget.

 

Foto: Robin Hayes

 

Tillbaka

1/4

pumphus, fredhäll

Status      Färdigställt

År             2009

Kund        Fortum Värme AB

 

Byggnaden har skulpterats för platsen och ligger som en klippa i Fredhällsparken. En stor del av dess maskineri ligger under jorden och anknyter till fjärrvärmenätet. Väggar och tak är klädda med cortenstål med ett utskuret grästak. En vägg är klädd med skivor av fibercement, där en text beskriver pumphusets funktion och energins väg från sol till bostad.

 

Grafisk formgivning: Anders Rinman, Rinman Design

Foto: Per Kristiansen

 

Tillbaka

 

1/8

pumpstation, årstadal

Status      Färdigställt

År            2014-2017

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

En ny pumpstation för fjärrvärme har smugits in längs Sjöviksbackens östvända sluttning. Fasaden av platsgjuten betong öppnas med en horisontell "spricka" som visar en bakomliggande, varmt roströd, fasad av träribbor.

 

"Sprickans" kanter bildar informella sittplatser och på byggnadens tak finns plats för en bollplan, som ska bli en del av en ny lekpark för områdets många nyinflyttade barn och ungdomar.

 

Tillbaka

 

lidingö värmeverk

1/1

byggnad för bränslelossning

Status     Under färdigställande

År            2014-2015

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

 

Huset är en del av Värtaverkets nya bioeldade kraftvärmeverk, KVV8. Här i energihamnen lossas flis som kommer med båt till piren och med tåg eller lastbil till denna byggnad. Från en tippficka forslas bränslet vidare via såll- och kross-huset till ett underjordiskt bränslelager i berget.

 

Utformningen med slutna långsidor och öppna, linitglasförsedda kortsidor accentuerar tågens och lastbilarnas rörelse genom byggnaden.

 

Tillbaka

 

lidingö värmeverk

1/9

byggnad för bränsleberedning

Status     Under färdigställande

År            2014-2015

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

I denna byggnad, som är en del av Värtaverkets nya bioeldade kraftvärmeverk, tas bränsle i form av flis emot via bandgångar från hamnpir och tåglossning. Bränslet rensas och krossas till rätt storlek innan det via ett schakt transporteras ner till ett underjordiskt bränslelager.

 

Sockelvåningen med sina mörka band av infärgad betong tar hand om nödvändiga håltagningar i fasaden och avspeglar samtidigt byggnadens inre logik. Övriga delar av fasaden består av prefabelement i ljus betong. En delning mellan husets olika huvudfunktioner accentueras av ett orange hisschakt. Byggnadens stadiga och kubiska form uttrycker dess roll som en viktig nod i energisystemet. Från dess topp går en bandgång över till byggnaden för asksilos, där kraftvärmeverkets restprodukter tas omhand.

 

Foto: Hans Ekestang

 

Tillbaka

 

lidingö värmeverk

1/7

byggnad för asksilos

Status     Under färdigställande

År            2015

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

Till detta hus kommer askan från pannan i kraftvärmeverket KVV8, via bandgångar och en elevator i såll- och krosshuset, till två asksilos (för flyg- respektive bottenaska). Resterna hämtas sedan av tåg eller lastbil, som (liksom i tåglossningen) kör genom huset/ lossningshallen, under silosarna. 

 

Rullportarna har gjorts extra höga för att understryka rörelsen genom huset. Den kraftiga konstruktionen i högdelen håller samma orangea kulör som tåglossningens insida och nischen på såll- och kross. Stålet kan skönjas bakom stora linitglasöppningar på långsidorna. Fasadernas plåtelement går i övrigt i samma ljusa och mörka grå som på tåglossningen. Mot vattnet finns en lägre sidobyggnad för stödfunktioner som lager och kompressor, på vars tak pirkranen kan smörjas från en plattform. Huset deltar liksom övriga byggnader i hamnen i den process som ger värme och el i kraftvärmeverket.

 

Foto: Hans Ekestang

 

Tillbaka

 

1/6

silo för biobränsle i värtahamnen

Status     Färdigställt

År            2014

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

Urban Design ritade flera silos för biobränsle med anslutande servicebyggnader i Värtahamnen varav en blivit uppförd. Silon skall nyttjas som lager av olivkärnor.

 

Tillbaka

 

1/13

gradient - kraftvärmeverk i Uppsala

Status     Tävlingsförslag

År             2014

Kund        Vattenfall

 

Urban Design deltog i den inbjudna tävlingen om ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Förslaget har tre huvudmotiv: siluetten, familjen och mellanrummet.

 

Kraftverket förändrar Uppsalas siluett och sträcker sig mot himlen över horisonten. Det står fast på marken och lättar gradvis uppåt. Huvudfunktionerna får var sin individuell byggnadsvolym och bildar tillsammans en formfamilj. Det gör att de var för sig kan anpassas flexibelt efter den utrustning de ska rymma utan att förändra helheten. Byggnaderna separeras av ett mellanrum som bryter upp volymen och skapar genomsikter. 

 

Medverkande i förslaget är Arkipol, Land Arkitektur och Sweco Structure.

 

TÄVLINGSFÖRSLAGET I PDF >>

 

Tillbaka

 

1/4

lidingö värmeverk

Status     Färdigställt

År            2012

Kund       AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

 

Lidingö Värmeverk har fått en ny fasad och ett smidesstaket för att möta närområdets nya bostadskvarter. Högre krav ställs på kraftverket, både beträffande miljövänligare energiproduktion och byggnadernas samspel med närmiljön.

 

Tillbaka

 

1/4

wte-anläggning i donetsk, ukraina

Status      Vinnande tävlingsförslag i inbjuden tävling

År             2010

Kund        Eco Energy

 

WTE står för Waste to Energy och innebär att sopor eldas för el och fjärrvärme istället för att läggas på depå och sprider miljögifter i landskapet. Byggnaden döptes till Beetle, efter det skalbaggsliknande hölje med varierande täthet som omsluter anläggningen. Skalet består av aluminium och glas.

 

Tävlingsförslaget i PDF>>

 

Tillbaka