×
×
 

eCampus – en ny plats för hållbara transporter

eCampus – en ny plats för hållbara transporter

Under de senaste åren har Urban Design utvecklat olika projekt kring idén om ett campus. Campusbegreppet kommer från den akademiska världen och samlar människor inom ett geografiskt område men även med gemensamma intressen. I vår värld är begreppet vidgat till att inrymma hela samhället och campuset är med fördel öppet för alla.

eCampus syftar till att samla kompetenser inom e-handel och ny logistik under ett gemensamt tak där såväl näringsliv som utbildning, testbäddar och start-ups är representerade. Det rymmer både skolor, arbetsplatser, bostäder och olika samlingsytor. Målet för eCampus är att utveckla hållbara, energi- och yteffektiva lösningar på ett snabbt växande samhällsfenomen.

Mobilitet och logistik är två områden där utvecklingen går väldigt snabbt just nu. Samtidigt präglas transporter av varor som handlas på nätet oftast av ett nonchalerande av de utsläpp som konsumtionen medför. Transporter är utrymmeskrävande och skapar trafikstockningar i våra städer – ju tätare det är, desto fler varor ska transporteras där utrymmet dessutom är som mest eftertraktat.

eCampus är ännu i sin linda och har en tänkt plats i Alby, Botkyrka. Projektet är ett exempel på projektutveckling från tidiga skeden där både innehåll, stadsdelsutveckling och gestaltning är centrala delar. Det kännetecknar även en syn på vår roll som vi gärna vill ta – som medskapare och initiativtagare med ett gemensamt ansvar för både processen och resultatet.

No Comments

Post A Comment