Bostäder

1/5

nacka nya gatan

Status       Samråd

År             2016-2019

Kund        Sveafastigheter Bostad

 

Vi har utvecklat ett bostadskvarter i centrala Nacka. Social hållbarhet, grönska och bostadskvaliteter har varit ledord i gestaltningsarbetet. På taket finns en gemensam terrass för hela kvarteret. Övriga tak täcks med solceller. Alla de fyra trapphusen har dagsljus och direktkoppling till både gata, innergård och två garageplan under mark. På gården finns träd, kryddodling och en gemensam uteplats. En bred portik ger den som går förbi en glimt av den grönskande innergården. 

 

Lägenheterna är yteffektiva, välplanerade och ljusa. De flesta lägenheter är genomgående med utblick åt både gatan och gården. Mot gatan utgörs fasadöppningarna av fullhöga balkongdörrar. Alla lägenheter har balkong, fransk balkong eller uteplats.

 

Husvolymerna hålls samman av kontinuerliga balkonger med ett utanpåliggande skikt av vajrar och metallnät. Detta fungerar både som ljusgenomsläppliga balkongräcken och som spaljéer för klätterväxter och annan grönska. Nätets utbredning växlar i omfattning längs fasadernas sträckning och skapar möjligheter för de boende att ta sig an balkongerna på sina egna sätt.  Vid takfoten mot gatan anläggs växtbäddar som även ger möjlighet för grönska att klättra ned längs fasaden. De grunda och transparenta balkongerna samverkar med gaturummet och det yttre skiktet av nät och grönska adderar ett extra lager och skapar liv och djup i fasaderna. 

 

Tillbaka

 

1/8

movehome lab

Status       Under uppförande

År             2015 - 2017

Kund        Movehome

 

Movehome Lab är Movehomes satsning för att utveckla en nya idéer kring typhusvillan. I första skedet har vår design lanserats som LAB #1. Under 2017 kommer LAB #2 som är Dorte Mandrup Arkitekters design att lanseras.

 

Vår tanke med huset har varit att skapa förutsättningar för de boende att hitta sitt eget levnadssätt – något vi kallar för ”vardagsritualer”. Smarta förvaringslösningar och stora sammanhängande ytor som kan delas av på olika sätt gör att huset kan anpassas efter behov – både för stunden och över tid – vardag som fest.

 

Den första prototypen färdigställs under 2017.

 

Länk till Movehome för vidare presentation av huset.

 

Tillbaka

 

1/6

kv. ärlan

Status       Utredning inför detaljplan

År             2015

Kund        Nässjö Kommun

Kvarteret Ärlan ligger i Nässjös rutnätsstad kring centrum och rymmer idag två skolfastigheter. Urban Design fick i uppdrag att studera den framtida användningen av den vackra Centralskolan samt att ta fram ett antal parallella förslag för bostäder och verksamheter på tomten. 

 

Tillbaka

 

Status       Utveckling

År             2015

 

Urban Design utvecklar bostadssidan och medverkar i flera markanvisningstävlingar och markanvisningsansökningar i Stockholm och angränsande kommuner med fokus på boendekvalitet, urbanitet, ekologisk och social hållbarhet, innovativt och effektivt byggande.

 

Tillbaka

 

markanvisningar

1/4

Status       Förslag

År             2008

Kund        Sveafastigheter

 

På uppdrag av Sveafastigheter ritade vi ett bostadshus i centrala Stockholm. Ansökan om markanvisning gjordes.

 

Tillbaka

 

1/1

bostadshus i centrala stockholm

1/7

vallentuna

Status      Förslag

År            2007-2011

Kund       Alliance Fastighetsutveckling AB

 

Urban Design ritade ett planförslag och nya bostadshus vid Åbyholmsvägen. Byggnaderna sträcker sig vinkelrätt mot höjdkurvorna från vägen till parken. Förslaget valdes för genomförande och detaljplan av Vallentuna Kommun och omfattar 80-90 bostäder samt förskola.

 

Tillbaka

1/5

villa i hammenhög

Status      Färdigställt

År             2008

Kund        Pelle Bergström

 

En villa till en fotograf. Bostad och studio sida vid sida med mycket ljusinsläpp.

 

Samarbete: Anders Runerheim

 

Tillbaka

1/1

sommarhus i lerhamn

Status      Färdigställt

År             -

 

Tillbyggnad till sommarhus i Lerhamn. 

 

Urban Design medverkade i att rita det urpsrungliga sommarhuset och fick senare i uppdrag att komplettera med en ateljédel för arbete, samvaro och gäster.

 

Tillbaka

1/2

villa i vendelsö

Status      Färdigställt

År             -

 

En villa med fyra halvplan. Köket ansluter till trädgården i söder och vardagsrummet till berget i norr. Bastu med terrass på översta våningen har utsikt över Drevviken. Kompletterades senare med swimmingpool och terrass.

 

Tillbaka