×
×
 

BIO-CCS – nödvändighetens arkitektur

BIO-CCS – nödvändighetens arkitektur

I anslutning till Värtaverkets KVV8 i Stockholm utvecklas just nu en av världens största anläggningar för infångning av koldioxid. Urban Design medverkar i utvecklingen av den strategiska gestaltningen och bearbetning av byggnader och system så att de blir en välfungerande del av staden och Värtahamnen. Bio-CCS står för bio energy carbon capture and storage och bygger på en teknik att skilja ut koldioxiden ur rökgaserna och omvandla den till flytande form. Kretsloppet där skogsavfall och annat biobränsle används innebär att växterna tar upp koldioxid från luften vilket sedan frigörs och släpps ut vid förbränningen. Denna process tar dock lång tid i en situation där vi behöver minska vår klimatpåverkan. Genom att fånga in koldioxid innebär Bio-CCS en möjlighet att istället skapa ”negativa” utsläpp. Värmen som genereras i processen tas till vara som fjärrvärme till Stockholmarna.

Redan med KVV8 skapades en arkitektur som möjliggjorde byggnadens placering i ett centralt läge i framtidens Stockholm. Nu fortsätter detta arbete. Energiproduktion tar plats men den är nödvändig för att staden ska leva och fungera. Både produktionen och distributionen av energi behöver placeras där den gör bäst nytta. Det innebär att dessa byggnader och anläggningar – de urbana systemen – ingår som naturliga grunddelar i stadsbyggandet. Med rätt planering bidrar denna nödvändighetens arkitektur till mångfald och diversitet – precis som hamnar, bryggerier och hantverkslokaler en gång utgjorde grunden för blandstaden.

 

No Comments

Post A Comment