×
×

VAD VI MENAR MED URBAN DESIGN

Urbana Platser

Stadens allmänna ytor

Stadens gator, torg, parker och mellanrum fungerar bäst när de tillhör alla, är tillåtande och bejakande. De fyller en viktig samhällsfunktion som är värd att värna och förstärka. Idag ser vi allt oftare att fria ytor trängs undan och att platser för fysisk aktivitet eller rekreation inte får den plats de behöver mellan husen. Torg ockuperas av kommersiella funktioner – monokulturella, skräddarsydda för en av typ aktivitet och en typ av användare. Vi tror att funktioner kan stärka varandra istället för att tränga undan varandra – då blir 1+1=3. I jakten på resurseffektivitet och samverkan, blir skapandet av URBANA PLATSER en strategi som ger värden åt fler människor. Detta gäller både i den större skalan (planering, tidiga skeden) och i det individuella projektet där en bänk eller sportplan kan göra hela skillnaden. I vår vision är staden ett pulserande fält.

Tjänster

Stadsbyggnadsprojekt
Stadsrumsanalys
Planprogram
Planstöd
Utredningar
Arkitektur

Urbana System

Stadens infrastruktur och möjliggörare

Flöden av värme, el och vatten är livsnerver för en stad. Vi är specialister på arkitektur som får städer att fungera genom gestaltning av livsnödvändig infrastruktur och dess byggnader. Inom URBANA SYSTEM kopplar vi ihop teknisk kunskap, analys och beräkningar med arkitektur – i gränssnittet mellan teknik, människa och stadsrum. De tekniska systemen måste tåla förändringar och oförutsedda händelser samt vara dimensionerade för att möta en växande befolkning och en ökad belastning. De behöver ofta ta form i byggnadsverk ovan mark som ges plats i stadens rum. Vi ser detta som en stor potential om det görs medvetet och strategiskt, där teknikbyggnader av olika slag skapar mervärden, och bidrar till dynamiska, gynnsamma möten i mångfunktionella urbana rum.

Tjänster

Utredning
Programskrivning
Arkitektur
Avancerad 3D-samordning
Planstöd
Digitala analysmodeller
3D-prints
Visualiseringar
Konsultsamordning.

Urbana Hubbar

Stadens byggnader där vi bor, arbetar, möts och utvecklas

Många av stadens mest vitala byggnader är sociala platser som bjuder in människor till deltagande. Vi kallar dem för URBANA HUBBAR. Kännetecknande är att de länkar samman olika funktioner i våra liv, såväl boende som arbete, utbildning, fritid, privata och publika aktiviteter. Att beskriva en byggnad som en URBAN HUB ger oss nya perspektiv på de utmaningar som projektet för med sig, både i samspelet inom byggnaden och i mötet med staden. Förståelsen för en plats och dess användare är nödvändig för att få en hub att fungera – den kan vara utformad och programmerad för en begränsad målgrupp eller riktad till en större mängd människor. Varje hub skapas av en unik blandning av funktioner och möjligheter till möten – ett unikt recept och en egen arkitektur.

Tjänster

Arkitektur
Inredningsarkitektur
Fastighetsförädling
Funktionsanalys
Programskrivning.

Pinboard

 • Nu är det klart, markanvisning i Solberga vid Västberga med Skanska klubbades i exploateringsnämnden igår!

 • Värtaverket uppmärksammas i ännu en artikel på ArchDaily!

 • Värtaverket är forsatt hett och får internationell uppmärksamhet. Nu i en artikel på ArchDaily!

 • Den 4:e oktober hölls seminariet “Den Mäktiga Medborgaren” i Hallonbergen centrum, ett samarbete mellan Urban Design, RISE, Balder, Kairos Future, Elin Strand Ruin och Marabouparken. Här finns en film från den spännande eftermiddagen! Vi fortsätter samtalet på nya platser.

 • Vi var på planerardagen den 21 januari, arrangerad av Sveriges Arkitekter. En intressant iakttagelse är att fokus i debatten nu flyttas från bostadsbyggande till stadsmiljöer, ekologi, dialogprocesser och ekonomisk hållbarhet. Vi lever i förändringens tidevarv.

 • Läs vårt senaste nyhetsbrev! God Jul och Gott Nytt År!

 • På tisdag följer vi upp temat ”Form Follows Energy” med Täby kommun!

 • Läs en intervju med Michael, Alessandra och Maja inför vårt deltagande i praktikprogrammet Baumeister Academy. Vi pratar om Urban Design, arkitektur, Stockholm och livet.

 • Läs om Nyréns fina projekt Årstabergsparken, där vår pumpstation utgör grund för bollplan och lekpark. Ett härligt samarbete!

 • Under dagen hålls seminariet Den Mäktiga Medborgaren med föreläsningar och workshops kring demokrati, makt och medborgarinflytande. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan Balder, Kairos Future, Urban Design, RISE och Marabouparken konsthall.

 • Ta del av en fin artikel om KVV8 i senaste Ljuskultur nr 4!

 • Vi är glada att få dela med oss av våra Grasshopper-kunskaper till artisten Saar Rombout, och får i gengäld lära oss mer om kroppen i rörelse och rum. Klicka för att se Saars film!

 • Kom på vårt frukostseminarium i regi av ElectriCity! Separat inbjudan skickas i nästa nyhetsbrev.

 • ”Vem ska göra jobbet?” Intressant rapportsläpp om arkitektens roll och inverkan. Hoppas att vi ses där!

 • Vi är glada att vår nya praktikant Tilda har börjat hos oss! Tilda har en kandidatexamen från KTH.

 • Erik och Helena är på plats i Almedalen, ring dem om du vill ses! Klicka för att se programmet för arkitekturträdgården.

 • Läs vårt senaste nyhetsbrev. Glad sommar!

 • Vi tog tåget till Hamburg. Läs vår reserapport!